הורות משותפת

נקבעה משמורת משותפת – מי משלם את המזונות לילדים?

אם עד לפני מספר שנים, משמורת ילדים נמסרה כמעט תמיד לידי האם, הרי שכיום ישנה מגמה רווחת יותר של פסיקת בתי המשפט, הקובעת משמורת משותפת.

משמורת משותפת הינה הסדר, בו שני ההורים מופקדים (באופן שווה) כמשמורנים על  ילדיהם לאחר תקופת הגירושין. במילים אחרות, הילדים מתגוררים, לסירוגין, אצל כל אחד מההורים, כאשר זמן השהייה מתחלק, פחות או יותר באופן בשווה.

הסדר הכולל משמורת משותפת מתאפשר, כאשר יש שיתוף פעולה פרודוקטיבי בין ההורים ובתנאי שהם גרים באזורים, אשר המרחק הגיאוגרפי ביניהם סביר.  בתי משפט נוטים לפסוק הסדר הכולל משמורת משותפת, כאשר הילדים בסביבות גיל העשרה (מתוך הבנה כי בד"כ מקומם הטבעי של קטינים עד גיל 6 הוא אצל האם).
ראוי לציין כי פתרון זה מיטיב, במקרים רבים, עם כל הצדדים בתא המשפחתי ובמיוחד מתייחס לטובת הילדים, הנהנים מהורות משותפת, על אף הפרידה בין שני בני הזוג.

משמורת משותפתמזונות ילדים

אחת השאלות המתעוררות במקרים של קביעת משמורת משותפת היא כיצד תתחלק חובת תשלום המזונות בין ההורים.
על פי הדין העברי, חייב האב לספק לילדיו הקטינים (מתחת לגיל 15) מזונות, לפי צרכיהם החיוניים. האב חייב לשאת בעלויות הללו, ללא קשר ליכולתו הכלכלית.
בנוסף, ישא האב במזונות ילדיו הקטינים "מדין צדקה, שכן חייב האב לשלם לילדיו את האמצעים הדרושים לשם קיום רמת חיים, אשר הם הורגלו אליה או שהם ראויים לה". החובה מדין צדקה ושיעורה של חובה זו, תלויה ביכולתו של האב.

בשנים האחרונות אנו עדים לקיומם של פסקי דין שונים המתייחסים באופן שונה לקביעת דמי מזונות ילדים, כאשר נקבע הסדר של משמורת משותפת.
אמנם בתי המשפט מחייבים, בדרך כלל, את האבות לשאת במזונות ילדיהם גם בהסדר של משמורת משותפת אם כי בשיעור מופחת (נוהגים להפחית במצב כזה את דמי המזונות בכ- 25% לעומת מצבים בהם המשמורת הינה יחידנית לאם) ואולם – לאחרונה ניתנו מספר פסקי דין אשר ביטלו כליל את תשלום דמי המזונות לידיה של האם במקרים של משמורת משותפת עם חילוקת זמני שהייה שוויוניים של הקטינים אצל הוריהם וכשרמת ההכנסה של ההורים זהה או שהאם משתכרת יותר מהאב ונקבע כי כ"א מההורים ישא בתשלום המזונות עבור הילדים בימים שהם שוהים אצלו ובנוסף יחלקו בתשלום עבור הוצאות חיצוניות (כגון מוסדות חינוך/ חוגים) והוצאות רפואיות.

הרציונל של החלטה זו מתבסס על ההנחה כי הילדים מבלים כמחצית מזמנם אצל האב ולכן מאחר והוא נושא באופן ישיר בחלק נכבד מההוצאות שלהם, לא ניתן לחייבו בכפל.

חובת תשלום מזונות הילדים ושיעורם המדויק נקבעים במקרה של משמורת משותפת, בהתאם לשיקול דעת של בית המשפט. ראוי לציין כי שיקול הדעת של השופטים מתייחס בכל מקרה לגופו לכל ההיבטים הרלוונטיים:

  • רמת החיים אליה הורגלו הילדים
  • שכר האב
  • שכר האם ויכולתה לשאת בנטל הכלכלי
  • חלוקת הזמן והנטל בין ההורים בפועל
  • שווי הנכסים והזכויות הכספיות של שני בני הזוג לאחר עריכת איזון משאבים בינהם.

כאמור, הסדר של משמורת משותפת נועד לשמור על תחושת היציבות של הילד ולסייע בהתפתחותו התקינה.

בית המשפט חייב לבחון  את מטרת ההסדר בכל מקרה לגופו ולוודא כי הוא מספק הן את צרכיו הפיזיים של הילד והן את צרכיו הרגשיים. זאת כדי למנוע מצבים בהם אבות ינצלו את הפתרון של משמורת משותפת על מנת לצמצם דמי מזונות ילדים שלא בתום לב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *