מזונות

הסכמי מזונותכתוצאה מתהליך גירושין של זוג נשוי, מחויב אחד הצדדים בתשלום מזונות להורה מקבל המשמורת (בד"כ האישה). מטרת המזונות היא לאפשר להורה בעל המשמורת לקיים את עצמו ואת הילדים.

נושא המזונות הוא נושא מורכב ורגיש, בייחוד לאור התפתחות מעמד האשה בשנים האחרונות.

משרדנו מתמחה בכל דיני המזונות:

משרדנו מייצג בתביעת המזונות גברים ונשים כאחד, תוך בחינה דקדקנית של הזכאות למזונות. בנוסף, בתביעה למזונות קטינים ניתן דגש על צרכי הילד תוך ראיה צופת-עתיד, קרי לא רק במועד הגירושין אלא גם בשנים שאחר-כך.