ייצוג בבית הדין הרבני

ייצוג בבית הדין הרבניבית הדין הרבני מהווה סמכות שיפוטית מרכזית בכל העניינים הרלוונטיים לתחום הנישואין ו/או הגירושין בין בני זוג יהודיים.
אמנם בני הזוג יכולים לבחור לנהל את הליך הגירושין בבית המשפט לענייני משפחה, אך יחד עם זאת, הגט עצמו יכול להינתן רק במסגרת הרבנות.
הצד שניגש ראשון להגיש את התביעה, רשאי למעשה לבחור את הערכאה השיפוטית המתאימה לו.
כיוון שלבית הדין הרבני יש סמכות בלעדית לאשר גירושין, לקבוע אם יש עילה מספקת, לחייב בכתובה ולכפות (במידת הצורך) גט, ישנה חשיבות בייצוג הולם ומקצועי על ידי עורך דין המתמחה בדיני משפחה, בכל ההיבטים הנדרשים – ייצוג בתביעות גירושין, שלום בית, מדור ספציפי ועוד.
משרד עו"ד ענת גוטליב – שטיינמץ, מהמובילים בתחום דיני משפחה, מלווה ומייצג את לקוחותיו בהכנת תביעות וכתבי הגנה, בהגשת בקשות ותגובות שוטפות, בדיונים בבית הדין הרבני ובערעורים לערכאות גבוהות.