כל מה שרציתם לדעת על צוואה

כידוע, עפ"י חז"ל נחשבת עריכת צוואה כסגולה לאריכות ימים!

מאחר ואף אחד מאיתנו לא ניחן בחוש נבואי המקנה לנו את האפשרות לדעת מה ילד יום המחר ועל מנת לוודא כי רצוננו באשר לאופן חלוקת רוכשנו בעתיד ימולא כראוי, חשוב ומומלץ לערוך צוואה בהתאם לחוק. צוואה הינה מסמך משפטי אשר תפקידו לוודא כי רצוננו האחרון באשר לאופן חלוקת רכושנו ימולא במלואו.

במדינת ישראל קיים חוק הירושה, תשכ"ה 1965 המסדיר את צורות הצוואה המקובלות והדרכים הנכוות לעריכת צוואה כדלקמן:

1.       צוואה בעדים – הצוואה הנפוצה והמוכרת ביותר הנערכת, בד"כ, במשרדו של עורך הדין המתמחה בתחום דיני משפחה וירושה ואשר אמון על כשרותה של הצוואה ועל תקפותה לעמוד בפני התנגדויות אפשרויות בעתיד.

2.      צוואה בכתב יד – נערכת בכתב יד ובעלת סיכון גבוה במיוחד לא לעמוד בפני התנגדויות עתידיות במידה ולא נערכה כראוי.

3.       צוואת שכיב מרע (הידועה גם כצוואה בע"פ) – אמורה להיערך רק ע"י אדם המצוי על ערש דווי ותוקפה יפוג במידה והמצווה לא נפטר תוך זמן קצר מיום עריכת הצוואה.

4.       צוואה בפני רשות – המצווה מוסר את פרטי צוואתו בפני שופט, נוטריון, רשם בית משפט, רשם הירושה או חבר בד"ר. השימוש באפשרות זו נדיר ביותר.
צוואה הדדית

חוק הירושה מאפשר לבני זוג לערוך צוואה הדדית המבטיחה אחד כלפי רעהו כי כל צד יוריש את חלקו ברכוש לצד השני על מנת שזה יורישו בבוא היום לילדיהם המשותפים של בני הזוג ולא יוכל לחזור בו למעט במקרים חריגים הנקובים בחוק.

פגמים בצוואה

חוק הירושה קובע מספר פגמים מהותיים אשר הימצאותם עלול לגרום לפסילתה של צוואה ובכך למנוע את מימושה;

  1. השפעה בלתי חוקית – יש להקפיד על הפרדה ברורה בין מעמד עריכת הצוואה ע"י המצווה לבין נוכחותו של מי מהנהנים עפ"י הצוואה במקום וזאת על מנת להבטיח כי רצונו של המצווה הינו אכן רצונו האישי אינו מושפע מגורם אחר.
    קיימת הוראה מפורשת בחוק הירושה הקובעת כ צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, איום, מרמה  או כפייה – בטלה.
  2. פגם בכשירות המצווה – חוק הירושה קבוע מפורשות כי רק אדם כשיר מבחינת שכלו, צלילות דעתו וגילו (חייב להיות בגיר בן 18 לפחות) רשאי לערוך צוואה.
  3. פגם צורני או טעות סופר – חוק הירושה מונה מספר פגמים צורניים העלולים להביא לפסילת צוואה אולם לבית המשפט ניתן שיקול הדעת להכריע בכל מקרה לגופו האם רצון המצווה גובר על הימצאותם של פגמים צורניים בצוואתו.

ביטול צוואה
צוואה חדשה ותקפה תבטל תמיד צוואה קודמת לה.

צו קיום צוואה

לאחר פטירת המצווה יש להגיש בקשה לקבלת צו לקיום צוואה בכדי שניתן יהיה לקיימה.

במקרים בהם הצוואה לא תעלה כל חשד לפגמים ולא תוגשנה כל התנגדויות ינתן הצו לקיום צוואה ע"י הרשם לענייני ירושה.

במקרים בהם יעלה חשד לפגמים בצוואה או שתוגשנה התנגדויות תועבר הבקשה לקבלת צו לקיום צוואה להכרעת בית המשפט.

הבקשה לקבלת צו לקיום צוואה תוגש לרשם לענייני ירושה בארבעה עותקים ותכלול:
1.       שני שוברי תשלום אגרה.

2.       טופס בקשה לצו קיום צוואה חתום ומאומת בתצהיר כדין.

3.       תעודת פטירה מקורית.

4.       צוואה מקורית (או במידה ואין בנמצא יש לצרף בקשה לאישור העתק צוואה המפרטת מדוע לא ניתן להגיש את הצוואה במקורה).

5.       אישורי הודעות בדואר רשום לכל היורשים או לחילופין אישורם בכתב על ידיעתם שהוגשה הבקשה.

6.       ייפוי כח מקורי וחתום ע"י עו"ד במידה והמבקש מיוצג ע"י עו"ד.

* אין בתוכנו של מאמר זה כדי להחליף ייעוץ משפטי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *