ירושות וצוואות

ירושות וצוואות

על פי רוב, כשאדם הולך לעולמו הוא מותיר אחריו רכוש, ממון ונכסים מסוגים שונים. לאחר פטירתו, זכאים יורשיו החוקיים לפנות לבית המשפט ולבקש כי יינתן צו ירושה.

לעומת זאת – שימוש בצוואה, מסמך משפטי מחייב, מאפשר לאדם עוד בחייו לקבוע כיצד יחולק רכושו לאחר פטירתו.

בשל חשיבותה – ובניגוד למסמכים רבים אחרים – לעריכת צוואה הוראות ברורות בחוק, וצוואה שאינה עומדת בדרישות החוק, לרבות בדרישות טכניות, תיפסל ולא תקוים.

משרד עו"ד ענת גוטליב-שטיינמץ מספק מענה מושלם ומקצועי בדיני צוואות וירושות, הן בשלב עריכת הצוואה והן לאחר פטירתו של המצווה.

בין השאר, עוסק משרדנו בנושאים הבאים:

  • עריכת צוואה
  • צווי קיום צוואה
  • בקשות לצו ירושה
  • ייצוג בהתנגדויות יורשים בבית המשפט
  • ועוד

כבר בשלב עריכת הצוואה שם משרדנו דגש על כלל נסיבותיו של המצווה – היקף רכושו, רצונו, שארי בשרו ומעמדם, התחייבויותיו וכיוצ"ב. הירידה לפרטים היא נר לרגלי המשרד, על-מנת להבטיח כי הצוואה תהיה מובנת, ברורה וקלה ביצוע.

כמו-כן, בשל רגישות הנושא והצער בו שרויה המשפחה, לאורך כל שלבי הייצוג בדיני צוואות וירושות יישמרו בקפידה כבוד המת וכבוד שאריו. בסופו של יום, יוכלו שארי הבשר לקבל את הרכוש שהנפטר ציווה או הוריש להם ולהימנע מהמתח המלווה, באופן טבעי, תהליכים אלה.