חלוקת רכוש

חלוקת רכוששלב בלתי נפרד מכל הליך גירושין (ופעמים רבות גם צורם ולא נעים), הוא שלב חלוקת הרכוש בין בני הזוג. זהו אחד הנושאים הרגישים ביותר, שכן הוא יוצר מתיחות רבה בין בני הזוג הנפרדים מחד, ומשפיע על עתידם הכלכלי מאידך.

מתוך הבנה כי נושא זה מורכב מאין כמוהו, מקפיד משרדנו לנתב את המו"מ בין הצדדים ברגישות רבה, בכבוד הדדי ובאופן שווה והוגן ככל האפשר.

בין הנושאים הרכושיים בהם מתמחה משרדנו ניתן למצוא:

חשיבותו של תהליך חלוקה תקין ו"בריא" – ומשרדנו פועל בנחישות לשם כך – היא בכך שבסופו של יום נהנה הלקוח מההסדר המיטבי עבורו, זכויותיו הכלכליות לא נפגעות, הצד השני אף הוא מביע את שביעות רצונו – והחשוב מכל, הילד אינו "צד" לחלוקה ואינו נפגע כתוצאה ממנה.